ANKIETA DOBORU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Klient (dane)

Imię i nazwisko

Wymagane. Minimum 2 litery

ulica

Wymagane.

kod pocztowy, miasto

Wymagane.

Tel. (np. +48111222333)

Wymagane. Telefon proszę wpisać bez znaków spacji np.+48111222333

adres e-mail

Wymagane, np. przykladowy@email.com

Adres instalacji (adres)

Adres miejsca instalacji fotowoltaicznej

Wymagane

Roczne zużycie energii elektrycznej

Wymagane

Grupa taryfowa

Wymagane

Inna grupa taryfowa

Wymagane

Moc przyłączeniowa [kW] (z umowy z zakładem energetycznym lub f-ry)

Wymagane

Rodzaj instalacji

Wymagane

Dach


Musisz coś zaznaczyć

Budynek

Typ budynku

Wymagane

Inny typ budynku

Wymagane

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu

Wymagane

Inne pokrycie dachu

Wymagane

Musisz coś wybrać

Dach krokwiowy (dane)

Powierzchnia dachu (A x B w cm):

Wymaagane

Wysokość okapu (C w cm):

Wymagana wartość w cm bez jednostki

Ilość krokwi (szt.):

Wymagana liczba

Odległość między krokwiami (D w cm):

Wymagana wartość w cm bez jednostki

Wymiary krokwi (E x F w cm):

Wymagana wartość w cm bez jednostki


Dach płatwiowy (dane)

Powierzchnia dachu (A x B w cm):

Wymagane

Wysokość okapu (C w cm):

Wymagana wartość w cm bez jednostki

Ilość płatwi (szt.):

Wymagana liczba

Odległość między płatwiami (D w cm):

Wymagana wartość w cm bez jednostki

Wymiary płatwi (E x F w cm):

Wymagana wartość w cm bez jednostki


Uwagi


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECO-VOLT Andrzejewski Marcin z siedzibą w Koninie przy ulicy Podgórnej 28A/21, 62-500 Konin mail: biuro@eco-volt.pl;
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w ECO-VOLT Andrzejewski Marcin można uzyskać pod adresem e - mail: biuro@eco-volt.pl.
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięciem.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przeprowadzenia procesu wydania certyfikatu kwalifikowanego.

Musisz zapoznać się z powyższą klauzulą

Potwierdź, że nie jesteś robotem*:

Musisz potwierdzić swoją tożsamość!

* - pola wymagane

Wykryto błędy w wypełnianiu formularza